1 september 2022 tot 1 september 2032

Alle actviteiten van de LCGZ worden bekend gemaakt via de LionsNL app op uw mobieltje.

Daar kan men zich ook aan/afmelden (uiterlijk op 20:00 uur van de voorafgaande zondag).