De LC Groningen Zuid in het kort

  • In onze club combineren wij gezelligheid, vriendschap en een brede maatschappelijke oriëntatie met een zekere dienstbaarheid voor de maatschappij. Wij zijn dus geen pure sociëteit of debatingclub.
    • Het eerste bereiken we door één keer per maand samen te dineren en één keer per maand een interessante lezing of een bedrijfsbezoek te organiseren.
    • Het tweede bereiken we door het uitvoeren van activiteiten die geld opbrengen voor een goed doel.  
  • Onze club telt momenteel 30 leden uit Groningen Zuid, Haren en omstreken. Het is een gemengde club in de leeftijd van circa 45 - 80 jaar. We willen graag uitbreiden met jongere leden (leeftijd 40 - 50 jaar). In het bijzonder zijn dames van harte welkom. 
  • De leden zijn afkomstig uit verschillende beroepsgroepen: diverse ondernemers (bijv. horeca, ICT, staal, pianohandel, grondonderzoek), enige soorten artsen, advocaat, notaris, veehouder, wetenschappers (ICT, chemie), RO-ambtenaar, gasbusiness, vastgoed, architect en nog meer. Maar we missen ook nog diverse beroepsgroepen; bijvoorbeeld: leraar, politicus, kunstenaar, huisarts, politie, middenstander, etc.
  • Wij vinden diversiteit belangrijk. In onze club ontmoet je mensen uit andere beroepsgroepen en van een andere leeftijd. Je verruimt daardoor je blik en je kennissenkring.
  • Als lokale Lionsclub zijn wij een onderdeel van Lions Nederland (440 clubs in 6 districten en 12.000 leden) en van de Lions Club International (46.000 clubs en 1,4 miljoen leden). Deze organisaties besteden veel aandacht en geld aan de ondersteuning van (inter)nationale goede doelen.
  • We hebben een serie Q&A's opgesteld (klik HIER).

Geïnteresseerd? Vul dan het formulier in (klik HIER) en verzend het. Onze ledencommissie neemt daarna contact met je op op om kennis te maken en uitleg te geven over de mogelijkheden.