Vragen en antwoorden:

Waarom lid worden van de LCGZ?

 • De grote kracht van onze Lionsclub is de mogelijkheid mensen te leren kennen afkomstig uit andere beroepsgroepen en van een andere leeftijd dan die van jezelf. Mensen die je anders nooit zou ontmoeten en spreken. Je bouwt gemakkelijk een netwerk op.
 • De LCGZ heeft vele verschillende leden. Met sommigen ontstaan vriendschappen.
 • Door de verschillende activiteiten verruim je je blik en vergroot je je maatschappelijke betrokkenheid.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

 • Iedere 2e dinsdag van de maand is er van 17:30 - 20:00 uur een dinerbijeenkomst in restaurant Kaap Hoorn bij de Hoornseplas.
 • Iedere 4e dinsdag van de maand is er van 19:30 - 22:00 uur een bijeenkomst bij één van de leden thuis of ergens anders.
 • Er zijn andere bijeenkomsten en activiteiten. Plaats en tijd daarvan verschillen.

Wat kost dat?

 • De contributie bedraagt € 325 per (geheel) clubjaar. Het clubjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
 • Als iemand na 1 juli lid wordt dan wordt de contributie voor het lopende clubjaar berekend op basis van het resterende aantal maanden in het clubjaar. Voorbeeld: als iemand in december lid wordt bedraagt de contributie 7 maanden (periode december tot en met juni) / 12 x € 325 = € 190. 
 • De dinerkosten zijn circa € 30 per keer plus de kosten van bijkomende drankjes en worden ter plekke voor eigen rekening afgerekend met het restaurant.
 • Andere kosten zijn afhankelijk van de aard van de activiteit en betreffen reiskosten en eten & drinken voor eigen rekening.

Wie kan lid worden; zijn er beperkingen?

 • We zijn we vooral op zoek naar leden in de leeftijd van 40 - 50 jaar.
 • We vinden een brede beroepsspreiding van belang. Dat betekent dat we bij voorkeur geen leden met hetzelfde beroep hebben.
 • Je woonplaats is niet echt van belang, behalve voor je eigen reistijd. De meeste leden wonen in Groningen of Haren maar ook wel elders.

Wat verwacht de LCGZ van zijn leden?  

 • Regelmatige aanwezigheid.
 • Actieve bijdrage aan het clubleven.
 • Maatschappelijke betrokkenheid. Overigens wordt er niet gedebatteerd over politiek en geloof.

Wat houdt dat motto "we serve" in de praktijk in?

 • "We serve" betekent dat we wat nuttigs willen doen voor de samenleving.
 • Dat kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld ondersteuning van het Sinterklaasfeest van de Voedselbank, deelname aan NL Doet, organisatie van activiteiten en dergelijke.
 • De opbrengst geven wij aan een goed doel.

Hoe zit het met mijn partner? Merkt die er wat van?

 • Diverse activiteiten staan open voor deelname door de partners. 
  Denk aan de uitstapjes, het "rolling diner", de bestuurswisseling, de zomerbijeenkomsten en dergelijke.

Hoe gaat dat, lid worden?

 • Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met ons, waarna wij enige informatie uitwisselen.
 • Als het wederzijds wat lijkt nodigen wij je uit om driemaal een bijeenkomst bij te wonen en kennis te maken met de andere leden.
 • Daarna is de keuze aan jezelf. Als je besluit lid te worden geeft onze ledencommissaris je nog nadere informatie en wordt je in een bijeenkomst geïnstalleerd als lid.

Hoe leg ik contact?

 • Vul het formulier in (klik HIER) en verzend het.
 • Wij nemen daarna contact met je op.